Proizvodni program

 

Izaberi:

 

Tipski montazni mostovi

 

Lo=6-12m

Mostovi raspona L=6,0 do 12,0 metara su kompletna montazna konstrukcija sastavljena od stubova, nosaca i krila. Nosaci su olaksane klasicno armirane ploce pravougaonog preseka. Spajanje nosaca se vrsi monolitzacijom na licu mesta.

POGLEDAJTE SKICE MOSTOVA>>>

 

Lo(m)
B(m)
b(m)
h(m)
h1(m)
n(kom)
H(cm)
d(cm)
6,00
4,0
6,0
8,0
0,60
3,0-6,0
3,05
zavisno
od dubine
fundiranja
45
24
1,15
0,60
1,15
1,65
8,00
4,0
6,0
8,0
0,60
3,0-6,0
3,05
45
24
1,15
0,60
1,15
1,65
10,00
4,0
6,0
8,0
0,60
3,0-6,0
3,05
56
31
1,15
0,60
1,15
1,65
12,00
4,0
6,0
8,0
0,60
3,0-6,0
3,05
56
31
1,15
0,60
1,15
1,65

 

 

 

 

Lo=14-30m

Mostovi raspona L=14,0 do 30,0 metara se rade kao montazna gornja konstrukcija od prenapregnutih nosaca, "T" preseka, i montaznih pesackih staza ili venaca. Monolitizacija glavnih nosaca se vrsi na licu mesta, betoniranjem armirano betonske kolovozne ploce preko nosaca i izradom poprecnih nosaca. Donja konstrukcija mosta (stubovi, lezisne grede i krila) se rade na licu mesta, prema projektnoj dokumentaciji.

POGLEDAJTE SKICE MOSTOVA>>>

 

Raspon
B(m)
d(m)
Broj nosaca
a(m)
H(m)
Lo=20,0-26,0
4,0
6,0
8,0
0,20
3
1,95
Za Lo=20m i Lo=22m H=1,20
Za Lo=24,0 i Lo=26,0 H=1,40
1,19
4
1,66
0,32
5
1,53
1,19
5
1,75
1,69
5
1,85
0,32
6
1,63
1,19
6
1,80
1,69
6
1,90
Lo=28,0-30,0
4,0
6,0
8,0
0,50
4
1,50
1,60
1,16
4
0,25
5
1,50
1,16
6
1,66
6
0,20
6
1,50
1,16
7
1,66
8

 

D.O.O. Betonjerka Cacak 2003-2015. Sva prava zadrzana

SERTIFIKATI